מירה פייגמן

מירה פייגמן

סמנכ"ל תכנון ומשאבים מבט לנגב תפעול

הרצאות מפי מירה פייגמן:

דוברים נוספים באירוע GIV-INFOR-EAM

Open Accessibilty Menu